Photograph

片品村花咲「天王桜」 (Tnnozakura of Katashinamura Hanasaku)